Koupelny Frýdek, s.r.o.

IČO: 070 11 628

DIČ: CZ07011628

se sídlem: Nádražní 1088, 738 01  Frýdek-Místek

zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74138

kontaktní údaje:

email: info@koupelny-frydek.cz 

telefon: +420 732 633 762

www.koupelny-frydek.cz


Doporučený postup uplatnění reklamace

Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol, který najde na stránkách www.koupelny-frydek.cz, v záložce Formulář pro zaslání reklamace.

Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace.

V protokolu popište závadu co nejpodrobněji. Následně budeme zákazníka informovat o postupu a to především jestli je nutné zasílat výrobek k reklamaci nebo jestli bude reklamace řešena jiným způsobem. 

Po fyzickém přijetí reklamovaného zboží, dostane zákazník informaci o převzetí reklamovaného zboží mailem. Zboží je třeba poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho poškozenou část. Zboží odesílejte na adresu: Koupelny Frýdek - sklad, Ropice 202,  73961 Ropice a o odeslání zásilky nás informujte telefonicky nebo mailem.

Reklamaci nelze podat telefonicky!

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace.

Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dodavatel zboží nebo oprávněná osoba, která vydá své písemné stanovisko k reklamaci.

V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace.

Náklady spojené se zasláním k reklamaci hradí zákazník s tím že v případě uznání reklamace má nárok na uhrazení těchto nákladů. ( při uznané reklamaci náklady platí obchodník ) Finanční obnos zašleme převodem na bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou!

O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží - telefonicky, e-mailem.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Prodávající odpovídá za vady zboží podle záručních podmínek a lhůt uvedených u jednotlivých produktů. Doba, po níž je možno nároky z vad zboží uplatnit se řídí § 2165 ObčZ (24 měsíců), tato začne plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Podmínky záruky

Kupujícímu důrazně doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek.

TOPTRANS - důrazně doporučujeme zkontrolovat zásilku při doručení, VŽDY doporučujeme rozbalit zásilku před řidičem!

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.